Tilsynsorgan for Danske tillidstjenester
Den Danske Stat - Tilsynsorgan

Vejledninger

Vejledninger fra tilsynsorganet under Digitaliseringsstyrelsen
Kontakt Den Danske Stats tillidstjenester

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Den Danske Stats tillidstjenester, er du velkommen til at kontakte os på: info@ca1.gov.dk

 

Support

For at kunne hjælpe dig bedst muligt i tilfælde af fejl, bedes du så vidt muligt angive nedenstående oplysninger i din mail:

 • Hvornår (tidspunkt) oplevede du fejlen?
 • Hvilken enhed (device) anvendte du (fx iPhone 11 med iOS version 16.2 eller stationær pc med Windows 10, version 21H2)
 • Browser (fx Safari, Chrome)
 • Beskriv fejlen:
  • Hvilken handling var den sidste, du som bruger udførte?
  • Hvad er referencekoden på seks karakterer?
  • Får du vist en fejlkode, eller en side som ikke responderer?
 • Hvis du har talt med den organisation, der driver den digitale løsning, hvor du forsøgte at signere digitalt, har den organisation da oplyst dig om, hvorvidt de oplever fejl?

Webtilgængelighed

Der kan være dokumenter på denne side, der ikke er webtilgængelige i den grad, som du har brug for. Har du brug for materialerne i en mere tilgængelig version, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende adresse: info@certifikat.gov.dk