Tilsynsorgan for Danske tillidstjenester
Den Danske Stat - Tilsynsorgan

Vejledninger

Vejledninger fra tilsynsorganet under Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt Den Danske Stats tillidstjenester

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Den Danske Stats tillidstjenester, er du velkommen til at kontakte os på: info@ca1.gov.dk

Support

For at kunne hjælpe dig bedst muligt i tilfælde af fejl, bedes du så vidt muligt angive nedenstående oplysninger i din mail:

 • Hvornår (tidspunkt) oplevede du fejlen?
 • Hvilken enhed (device) anvendte du (fx iPhone 11 med iOS version 16.2 eller stationær pc med Windows 10, version 21H2)
 • Browser (fx Safari, Chrome)
 • Beskriv fejlen:
  • Hvilken handling var den sidste, du som bruger udførte?
  • Hvad er referencekoden på seks karakterer?
  • Får du vist en fejlkode, eller en side som ikke responderer?
 • Hvis du har talt med den organisation, der driver den digitale løsning, hvor du forsøgte at signere digitalt, har den organisation da oplyst dig om, hvorvidt de oplever fejl?